Make your own free website on Tripod.com

عرب بهلول اصفهانی فارس قزوینی معتاد رشتی ترک

يه روز جورابه ميره تو خيابان ميگه عمرن اگه لنگمو پيدا کني.


به يه مرده ميگن فرق ژيان با ماشين هاي ديگر چيست ؟ ميگه : ژيان هم آدم رامي برد وهم آبروي آدم را.....!!!!
يه روز يه ماهي رو ميندازن تو ماهيتابه از خجالت سرخ مي شود
يه اوا خواهر مي ره زندان مي خواد افسر را صدا بزند مي گه حاجي جواب نمي ده مي گه سركار مشدي جناب اصلا جواب نمي ده آخر مي گه كربلايي افسر مي گه :از كجا فهميدي؟
اوا خواهرمي گه:جون هم كري هم بلايي

سه تا كهنسال در مورد حواس پرتيشون حرف مي زدند اولي گفت:وقتي مي شينم نمي دونم پاي چپم روي پاي راستمه يا پاي راستم رو پاي چپمه. دومي گفت: من وقتي كليد را توي در مي اندازم نمي دونم مي خوام برم تو يا برم بيرون.
سومي گفت:شما كه خوبين من بزنم به تخته، کيه!!!!!؟؟؟

يه روز يه عرب رو برق مي گيره فيوز مي پره بعد فيوز را مي زنند عرب مي پره
غضنفر و دوستش مي رند بالا پشتبون دعواشون مي شه کي وسط مي خوابد
روزي دو تا سوسک با هم دعوامي کنند.خانم سوسکه مي گه: من مي روم ازدست تو خودکشي مي کنم.
سپس خانم سوسکه مي ره زير يک لنگه کفش!!!

مي دوني وقتي يک فيل مي ره رو درخت چي مي شه يک فيل ازرو زمين کم مي شه ولي وقتي دو تا فيل مي ره رو درخت چي مي شه يک فيل به روي درخت اضافه مي شه ولي وقتي سه تا فيل مي ره رو درخت درخت مي شکنه


يك روز به يك مرد مي گويند:
با دست بگو چند تا بچه داري ؟
مي گويد چهار تا .
مي گويند چرا يكيشان سرش را پايين كرده؟
ميگويد چون كه خجالتي است.
از طرف محمد رضا


يك روز به گوسفند مي گويند :چه جوري جيش ميكني؟دونه دونه ...


يك روز يك مرد پرتغال خوني مي خوره ايدز مي گيرد.


روزي جنگ انسانهاو مورچه هاي آدم خوار ميشه
يه مورچه نارنجک مي بنده دورش ميره زير دمپايي.


يک روز به شاه ميرزا مي گويند با دين جمله بساز
شاه ميرزا ميگه :
صاايران
هر روز بهتر از ديروز
دين دين.


يه روز به يک گربه ميگويند کلاس چندي؟
ميگه: پيش پيش پيشدانشگاهي


يه روز يه پرگار رو جو ميگيره مربع ميکشه!!!


يه روز قرار ميشود بوش و سدام را در جهنم به گه فرو برند و بوش را تا شونه ميبرند و سدام را تا شکم ! بوش ميگه چرا تو رو تا اين جا کردن تو؟ ميگه سسسسسسس صداشو در نيار رو شونه داداشم وايستادم.


به عربه میگن دوران نامزدی رو توصیف کن، عربه میگه:مثل اینه که بابات واست موتور بخره ولی نذاره سوارش بشی

از يه عرب مي پرسن چرا زمين مونث هست
عرب: آخه هيچكس سنشو نمي دونه


زن خوب برای ازدواج بايد سه تا خصلت داشته باشه : 1 - نجيب باشه يعنی با جيب آدم کاری نداشته باشه ........... 2 - خانه دار باشه يعنی از خودش خونه داشته باشه

4 - مثل ماه بمونه يعنی شبها بياد و صبح بره ( بره خونه باباش ) ............... 5 - البته در حد متعالی اين که باباش وضعش توپ باشه و 3 تا سکته هم کرده باشه


اين هم يه شعر واسه بعضی دخترهای امروزی :

آخر يه روز تيک ميگيری         لباسهای شيک ميگيری         بابات را ميکنی کچل          تا بينی رو کنی عمل            با همراهت زنگ ميزنی           عينک رنگ رنگ ميزنی

اين دل و اون ميزنی             هي به موهات ژل ميزنی        جنس لباسات تريکو          موزيک فقط از انريکو              جوراب های فسقلکی             روسرهای الکی

با اشوه های شُتری             ميشينی پشت موتوری         تو خيالت خيلي تکی         فکر ميکنی با نمکی             خوشی با اين تيپ خفن          حالا قشنگی مثلا ؟


از يه لره ميپرسن تو شما آدم مشهور هم هست ميگه آره .... سوفيا لُره ! ، اليزابت تاي لُر ، لُر و هاردی .... يه ماده شيميائی هم هست که اختراع خودمونه بهش ميگن کلُر


آقا ماشا ا... ميره تو بانک وام بگيره ، ضامن نداشته منفجر ميشه


آقا ماشاا... را ميبرن بهشت ، زير پای مادران له ميشه


يه دفعه يه کُرد را ميبرن جهنم فردا ميبينن هيچ کسی تو جهنم نيست ... تحقيق ميکنن ميبينن کُرده همه را قاچاقی  برده بهشت


 يه دفعه يه آفتاب پرست ميره رو جعبه مداد رنگی " هنگ " ميکنه


از خشايار پرسيدند : گاو بهتره يا گوسفند
خشاياره ميگه : گاو بهتره
مي پرسند چرا
ميگه : گاو وقتي ميخواد بره آنطرف جاده اول سمت راست نگاه ميکنه بعد سمت چپ رو ، بعد ميره ، ولي گوسفند عين گاو سرشو ميندازه پايين رد ميشه


- ببين خانوم, تو روزنامه نوشته كه مردها به طور متوسط در روز از پونزده هزار كلمه براي صحبت كردن استفاده ميكنند, ولي زنها از سي هزار كلمه. ديدي ثابت شد شما زنها بيشتر حرف ميزنين تا ما مردها؟
- هيچ هم همچين چيزي نيست. فوقش ثابت شده كه ما هر حرف رو بايد دو بار بزنيم تا توي مخ شماها فرو بره!
- ... ببخشيد چي گفتي؟
 


تلفن همراه تنها چيزيه كه مردها سرش دعوا دارند كه مال كدومشون كوچيكتره...


يه مرد متاهل تنهايي ميره مسافرت. وقتي برميگرده زنش ميپرسه:
- خوش گذشت؟
- عالي بود! خيلي كيف كردم!
- خوب حالا چقدر خرجت شد؟
- ده هزار دلار!

خوب معلومه كه حسابي دعواشون ميشه. خانمه ميگه حالا كه اينجور شد من هم تنها ميرم مسافرت. وقتي برميگرده شوهره ميپرسه:

- خوش گذشت؟
- عالي بود! خيلي كيف كردم!
- خوب حالا چقدر خرجت شد؟
- ده دلار!
- مگه ميشه؟
- چرا نميشه؟ شب اول ده دلار دادم يه نوشيدني دم بار خوردم, بعد با يه احمقي مثل تو آشنا شدم!


فالگير: فردا شوهرتون ميميره!
زن: اينو كه خودم ميدونم. بهم بگو گير پليس ميفتم يا نه!


- وقتي خدا حوا رو آفريد چي گفت؟
- كار نيكو كردن از پر كردن است!


يارو ميره خونه ميبينه يه مرده تو خونشون با زنش نشسته .. مياد جلو ميگه تو کي هستي با زن من نشستي ... طرف ميگه راستش من خلبانم اما هواپيما سقوط کرد افتادم تو خونه شما  ... يارو يه نگاه ميکنه ميگه  اين ارتش هم چه خر تو خريه ها ، ديروز هم يکي از نيرو دريائي کشتي شون غرق شده بود نزديک بود تو وان حموم غرق بشه


سيگاريه ميره لباس فروشي،‌ ميگه:‌ ببخشيد شلوار نخي داريد؟ يارو ميگه:‌بعله.  طرف ميگه: بي‌زحمت دونخ بدين

 

 

دختر و پسره داشتن با هم قايم باشک  بازی ميکردند ، دختره به پسره ميگه تو چشم بگذار اونوقت من ميرم قايم ميشم ، اگه تونستی منو پيدا کنی بغلم کن و بوسم کن ، اگه هم نتونستی منو پيدا کنی من زير راه پله قايم شدم !


گرگه ميره در خونه شنگول و منگول در ميزنه ، مامانشون ميگه بيا تو بچه ها نيستن