Make your own free website on Tripod.com
شعر
تهران25

 

08/03/05

Home
Up
شعر
موزیک
لطیفه
فال
معما
جدول

اشعار خود یا شاعر مورد نظرتان را از طریق ایمیل tehran25rn@yahoo.com برای ما بفرستید تا بعد از برسی در سایت قرار گیرند. از توجه شما متشکریم.

فرخنده شه صف شکنان می رسد از راه

تابنده مه شب شکنان می رسد از راه

با آمدنش حلقه ی عشاق ز هر سو

تهليل کنان ، دست فشان ، می رسد از راه

آن کو که بزد طعنه به رخساره ی خورشيد ،

در ظلمت شب نور فشان می رسد از راه

سر داد صبا مژده که مشکين نفسش باد

کان سرور عيسی نفسان می رسد از راه

پيران همه در رقص در آيند که آن روز

سر چشمه ی آب حيوان می رسد از راه

ديگر ز چه رو حاجت قند است و شکرخند ؟

شاهنشه شيرين سخنان می رسد از راه

گسترده شده رخت بهاران به در و دشت

سوزنده ی شولای خزان می رسد از راه

ديگر اثر از نا له ی جانسوز زغن نيست

کان مرغ خوش الحان جنان می رسد از راه

 مصطفی محمد حسين فلاح

 

اگر بگذارد

 

اهل گردم، دل ديوانه اگر بگذارد

نخورم مي، غم جانانه اگر بگذارد

گوشه ای گيرم و فارق ز شر و شور شوم

حسرت گوشهء ميخانه اگر بگذارد

عهد کردم نشوم همدم پيمان شکنان

هوس گردش پيمانه اگر بگذارد

معتقد گردم و پابند و ز حيرت برهم

حيرت اين همه افسانه اگر بگذارد

شمع می خواست نسوزد کسی از آتش او

ليک پروانهء ديوانه اگر بگذارد

دگر از اهل شدن کار تو بگذشت عماد

چند گويی دل ديوانه اگر بگذارد؟

عماد

 

دهان ات را می بويند
مبادا گفته باشی دوست ات دارم.
دلت را می بويند                            
                     روزگار غريبی است نازنين
و عشق را
كنار تيرك راه بند
تازيانه می زنند.              
                     عشق را در پستوی خانه نهان بايد كرد
در اين بن بست كج و پيچ سرما
آتش را
به سوخت بار سرود و شعر 
                                     فروزان می دارند.
به انديشيدن ، خطر مكن .       
                               روزگار غريبی است نازنين
آنكه بر در می كوبد شباهنگام
به كشتن آمده است .
                              نور را در پستوی خانه نهان بايد كرد
آنك ، قصابان اند
بر گذرگاه ها مستقر
با كنده و ساتوری خون آلود
                            روزگار غريبی ست ، نازنين
و تبسم را بر لب ها جراحی می كنند
و ترانه را بر دهان.
                                 شوق را در پستوی خانه نهان بايد كرد
كباب قناری
بر آتش سوسن و ياس
                              روزگار غريبی ست ، نازنين
ابليسِ پيروزمست
سور عزای ما را بر سفره نشسته است .
                                 خدا را در پستوی خانه نهان بايد كرد
 

 


 

"احمد شاملو"

 

   

Home | نرم افزار | تجارت الکترونیک | گالری عکس | سرگرمی | جذابها | دیکشنری آنلاین | تبادل لینک | تماس با ما | نقشه سایت

This site was last updated 08/03/05